Over Mosima

Een derde project is in ontwikkeling: Het realiseren van hostelfaciliteiten bij de basisschool van Mosima zodat kinderen die ver weg wonen of geen ouders/verzorgers hebben toch naar school kunnen en een veilig thuis hebben. Deze school wil nieuwe leerlingen aantrekken, en daarvoor is het hostel onontbeerlijk. Op dit moment zijn er bedden geplaatst in bestaande bebouwing, maar de plannen zullen stapsgewijs ontwikkelen richting nieuwbouw met sanitaire voorzieningen. Een belangrijke stap om deze voorzieningen te kunnen realiseren is het aanboren van een nieuwe waterput. Daarna zullen verdere ontwikkelingen volgen.Wat hebben we bereikt?


Het eerste gebouw voor 24 kinderen is gerealiseerd inclusief de bedden en het beddengoed wat daarbij hoort. Bovendien is de oude waterput opnieuw geboord en hersteld, zodat de school beschikt over een eigen waterpunt. Ook is er extra meubilair voor de klaslokalen gerealiseerd en speelgoed.

 Toekomstplannen


Mosima heeft een aantal personele wisselingen gehad in het bestuur en de organisatie. Daar bovenop komt dat de school in een regio gelegen is waar veel ongeregeldheden zijn en veiligheid een belangrijk punt van aandacht is. Tijdens onze bestuursreis in 2020 hebben we besloten het project tijdelijk on-hold te zetten. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet monitoren.

 De nieuwste foto’s

IMG_5282-1024x683

Afbeelding 1 van 9