De basisschool van Mosima

Een derde project is in ontwikkeling: Het realiseren van hostelfaciliteiten bij de basisschool van Mosima zodat kinderen die ver weg wonen of geen ouders/verzorgers hebben toch naar school kunnen en een veilig thuis hebben. Deze school wil nieuwe leerlingen aantrekken, en daarvoor is het hostel onontbeerlijk. Op dit moment zijn er bedden geplaatst in bestaande bebouwing, maar de plannen zullen stapsgewijs ontwikkelen richting nieuwbouw met sanitaire voorzieningen. Een belangrijke stap om deze voorzieningen te kunnen realiseren is het aanboren van een nieuwe waterput. Daarna zullen verdere ontwikkelingen volgen.

 


De nieuwste foto’s