Doneer direct

U kunt direct geld overmaken op naam van:

 • Stichting Britt Helpt
 • NL.42.TRIO.0379.7099.53

CBF Erkend Goed Doel

Stichting Britt Helpt is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl


Machtiging

Volgt z.s.m.!


Belastingvrij doneren

Wist u dat u zonder belasting te betalen kunt schenken aan Stichting Britt Helpt? Dit kan omdat wij een ANBI-status hebben. Dat is een Algemene Nut Beogende Instelling en maar ongeveer 10% van alle goede doelen beschikt over zo’n fiscaal aantrekkelijke status. Daar zijn we dus trots op en daar kunt u gebruik van maken.

Belastingvrij doneren kan met zowel incidentele als terugkerende giften en deze zijn aftrekbaar voor de belasting mits u aan de regels voldoet. Zo is de drempelwaarde 1% van uw “drempelinkomen”; indien uw donatie daarboven komt is dit deel aftrekbaar tot een maximum donatiebedrag van 10% van uw drempelinkomen. Voor verdere uitleg en informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst de belastingdienst. In het zoekvenster vult u de volgende term in: “aftrekbare giften”.

Meerjarige giften zijn fiscaal aantrekkelijker als u deze vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met Stichting Britt Helpt. Hiervoor is geen aanvullende notariële akte vereist. Een schriftelijke overeenkomst met ons is voldoende, mits daarbij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Giften die op deze manier worden gedaan zijn volledig aftrekbaar, zonder drempelwaarde of maximumbedrag. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn de volgende:

 • De overeenkomst geldt voor een minimumperiode van vijf jaar.
 • De bedragen die periodiek (minimaal een per jaar) worden geschonken, moeten ongeveer even groot zijn.
 • De overeenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd.
 • Stichting Britt Helpt mag geen tegenprestatie leveren.
 • De overeenkomst stopt automatisch bij het overlijden van de schenker.
 • De overeenkomst kan worden beëindigd bij werkeloosheid van de schenker.

Voor verdere uitleg en informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst de belastingdienst. In het zoekvenster vult u de volgende term in ‘aftrekbare giften’.

De voordelen op een rij:

 • U helpt Stichting Britt Helpt voor een periode van tenminste vijf jaar. Dat betekent voor ons méér financiële zekerheid om ons werk voort te zetten.
 • Een meerjarig schriftelijk vastgelegde schenking is volledig fiscaal aftrekbaar. De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel (tot 52%) mee aan uw schenking. U kunt daardoor eventueel meer bijdragen zonder dat het u iets extra’s kost.
 • Bedragen minder dan 1% van uw jaarinkomen zijn ook fiscaal aftrekbaar, evenals bedragen van meer dan 10% van uw jaarinkomen.
 • Stichting Britt Helpt stelt een standaardovereenkomst beschikbaar, deze kunt u vinden onder <volgt>.

Rekenvoorbeeld:

 • U verdient € 40.000 per jaar (tarief inkomstenbelasting 40,85%). U schenkt € 100 aan giften per jaar. Dit bedrag is minder dan 1% en niet aftrekbaar volgens de drempel van 1%. U betaalt € 100, Stichting Britt Helpt ontvangt € 100.
 • U sluit met ons een meerjarig schriftelijk vastgelegde overeenkomst.
 • Nu betaalt u nog steeds € 100, de belastingdienst betaalt € 72, Stichting Britt Helpt ontvangt € 172.

Meer informatie over schenken en belastingen kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst.


Legaten en Erfstelling

Heeft u geen erfgenamen (meer)? Of wenst u (een deel) van uw nalatenschap aan een goed doel te schenken?

Indien u hiervoor Stichting Britt Helpt kiest, zetten wij uw geld blijvend in om het onderwijs en leefomstandigheden op het platteland van Zuid-Afrika te ontwikkelen.

Indien u dit wenst, dient u dit vast te leggen in uw testament, opgemaakt door een notaris.


Spullen schenken

Vaak vragen mensen ons of we ook spullen kunnen gebruiken. Nu zijn de mogelijkheden om spullen mee naar Afrika te nemen heel beperkt, omdat vervoer van bagage erg kostbaar is en wij daarom aangewezen zijn op ruimbagage op het moment dat we een bezoek brengen aan Boithuto.

Ook hebben we geen eindeloze opslag ter beschikking, maar we zijn wel blij met goed verkoopbare spullen via markten, Facebook en/of Marktplaats. Dus als u goed speelgoed of andere spullen over heeft en u wilt dit schenken voor dit doel, nemen wij dat graag in ontvangst.


Eigen acties

Wij verzinnen vanalles, maar dat kunt u natuurlijk ook! Maakt kunst die u wilt verkopen, houd een zolderuitverkoop, een benefietactie, een barbecue bij uw sportvereniging of wat u ook maar leuk vindt en kunt verzinnen.

Graag overleggen we over de wijze waarop uw actie het meest effect heeft en hoe we er samen het meeste bekendheid aan kunnen geven. Acties ten behoeve van Stichting Britt Helpt ondersteunen we graag met onze mediakanalen, informatie, flyers, foto’s, filmpjes, informatie et cetera. Indien u een eigen actie uitvoert, nemen we u ook op op onze vriendenpagina, waarin we u vragen kort aan te geven wie u bent, waarom u Stichting Britt Helpt steunt en wat u gedaan heeft, plus een leuke foto!