Wat doen wij?

In onze strategie ligt onze focus volledig op het verbeteren van onderwijs in het Waterbergdistrict in de provincie Limpopo, Zuid-Afrika. Onderwijs valt vervolgens weer uiteen in drie verschillende type projecten.

Allereerst focussen we ons op verbeteren van de toegang tot onderwijs. Is onderwijs bereikbaar voor alle kinderen tot minimaal het einde van de leerplichtige leeftijd en bij voorkeur ook nog in de jaren daarna? Hiertoe zijn projecten geïnitieerd die zich richten op het mogelijk maken van transport (denk hierbij onder meer aan een schoolbus, vervoer voor educatieve schoolreizen), het kopen van schooluniformen, het verbeteren van bestaande overnachtingsfaciliteiten, het ondersteunen van kinderdagverblijven (waardoor oudere kinderen niet op jongere kinderen hoeven te passen, maar naar school kunnen) en het voorkomen dat plattelandsscholen gesloten worden zonder dat een passend alternatief aanwezig is.

Het tweede type projecten dat wij ondersteunen is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs zelf. Hier valt te denken aan projecten zoals het aanschaffen van studiematerialen (tekstboeken, werkboeken etc.), het beschikbaar stellen van middelen voor bijspijker-programma’s voor zowel leraren als voor leerlingen, het bieden van mogelijkheden tot loopbaanoriëntatie, het bijdragen aan digitalisering en het inzetten van meer en goedgekwalificeerde leerkrachten.

Het derde type projecten dat wij ondersteunen is gericht op het verbeteren van de leef- en leeromstandigheden. Hieronder vallen projecten die meer infrastructureel van aard zijn, zoals het uitbreiden of renoveren van klaslokalen, het realiseren van overleg- en werkruimten voor leraren en leerlingen en het realiseren van sanitaire en overnachtingsfaciliteiten, de aanschaf van sportmaterialen en het bieden van permanente ondersteuning (in de vorm van een conciërge) voor het beheer en onderhoud van deze faciliteiten.

Onze hulp kenmerkt zich doordat wij altijd de volgende uitgangspunten hanteren bij alles wat we doen:
1. Kleinschalig
2. Concreet
3. Direct en betrokken
4. TransparantMissie en Visie

Missie: ‘Stichting Britt Helpt’ verbetert voor kinderen in kansarme gebieden wereldwijd de omstandigheden waarin zij leren en leven met als doel deze kinderen een betere toekomst te bieden

Visie: ‘Stichting Britt Helpt’ verbetert de leer- en leefomstandigheden van kinderen, en stimuleert de betreffende leefgemeenschappen zodat zij de geboden kansen zo optimaal mogelijk onderhouden en kinderen zich blijvend (kunnen) ontwikkelen.

Zoals Nelson Mandela ooit zei: ‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’.

 


Strategie

De SDG’s zijn 17 wereldwijd door de Verenigde Naties vastgestelde doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De volgende SDG’s vallen binnen de activiteiten van Stichting Britt Helpt:

Onze voornaamste focus is SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

In onze strategie ligt onze focus tot minimaal 2025 volledig op onderwijs en op de districten Waterberg en Capricorn in de provincie Limpopo, Zuid-Afrika. Onderwijs valt vervolgens weer uiteen in drie verschillende type projecten. 

Allereerst focussen we ons op verbeteren van de toegang tot onderwijs. Is onderwijs bereikbaar voor alle kinderen tot minimaal de leerplichtige leeftijd en bij voorkeur ook nog in de jaren daarna? Hiertoe zijn projecten geïnitieerd die zich richten op het mogelijk maken van transport, de aanschaf van schooluniformen, het verbeteren van bestaande overnachtingsfaciliteiten, het ondersteunen van kinderdagverblijven (waardoor oudere kinderen niet op jongere kinderen hoeven te passen, maar naar school kunnen) en het voorkomen dat plattelandsscholen gesloten worden zonder dat een passend alternatief aanwezig is. 

Het tweede type projecten dat wij ondersteunen is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs zelf. Hier valt te denken aan projecten zoals het aanschaffen van studiematerialen (tekstboeken, werkboeken etc.), het beschikbaar stellen van middelen voor bijspijkerprogramma’s voor zowel leraren als voor leerlingen, het bieden van mogelijkheden tot loopbaanoriëntatie, het bijdragen aan digitalisering en het inzetten van meer en goed gekwalificeerde leerkrachten. 

Het derde type projecten dat wij ondersteunen is gericht op het verbeteren van de leef- en leeromstandigheden. Hieronder vallen projecten die meer infrastructureel van aard zijn, zoals het uitbreiden of renoveren van klaslokalen, het realiseren van overleg- en werkruimten voor leraren en leerlingen en het realiseren van sanitaire en overnachtingsfaciliteiten, aanleg van een waterput, realisatie van een moestuin, de aanschaf van sportmaterialen en het bieden van permanente ondersteuning (in de vorm van een conciërge) voor het beheer en onderhoud van deze faciliteiten. 

kwaliteitsonderwijs-SDG4

 

Door deze projecten mogelijk te maken raken we parallel ook andere SDG’s, namelijk:

De kinderen op onze scholen komen uit arme en achtergestelde gezinnen. Kinderen van wie de ouders geen schooluniform kunnen betalen, dreigen voortijdig uit het onderwijs gehaald te worden. We hebben deze kinderen in beeld en zorgen voor uniformen zodat de toegang tot onderwijs voor deze groep behouden blijft. Ook voorzien wij deze groep van extra voeding en hygiënische producten.

Het gebied waar wij actief zijn, kent nauwelijks risico op een hongerdood. Er is voldoende voeding aanwezig om in leven te blijven, waarbij de voornaamste maaltijdcomponent maïspap is. Deze voeding is echter eenzijdig en leidt tot gezondheidsproblemen en is oorzaak van een slechtere ontwikkeling dan bij een meer verantwoord voedingspatroon. Wij zorgen voor extra maaltijdcomponenten in de zin van granen, fruit en groenten om hier meer balans in te brengen.

Door te investeren in voeding, stimuleren wij een goede gezondheid en welzijn. Daarnaast zijn we in incidentele gevallen ook alert op medische problematiek bij leerlingen.

In het verlengde van de reeds beschreven voedingsproblematiek, investeren we ook in lokale producten. We leggen moestuinen aan samen met de projecten en vragen hierbij steun van lokale boeren om hier eigen groenten te telen. Hoe beter deze moestuinen functioneren, hoe beter voedsel toegankelijk wordt en hoe gevarieerder het voedingsaanbod wordt. 

Water is een terugkerend punt van zorg op al onze projecten. Vaak is er geen waterput in de buurt en/of geen riolering. Sanitaire voorzieningen zijn vaak niet aanwezig, of in zeer slechte staat. Ook bij de projecten waar deze voorzieningen er wel zijn, treden er geregeld problemen op. Wij bieden hierbij altijd ondersteuning, omdat schoon water de basis is voor een gezonde omgeving. Wij bieden ook structureel middelen aan voor onderhoud van de aangelegde voorzieningen. 

Om onze bijdrage aan deze Sustainable Development Goals kracht bij te zetten, zijn we sinds 2021 ook formeel geregistreerd partner van SDG Nederland. 

Inmiddels zijn we alweer zeven jaar actief als formele Stichting. Wij hebben op de SDG-doelen veel concreet resultaat behaald. De impact-o-graphic geeft visueel weer aan welke doelen we hebben gewerkt op onderwijskundig gebied (SDG 4), en op het gebied van de leer- en leefomstandigheden (SDG’s 1, 2, 3, 6 en 12). Ook is te zien hoe we de toegang tot onderwijs hebben verbeterd. We boeken concrete, duurzame resultaten en daar zijn we trots op. Centraal staan de ruim 400 kinderen die door onze hulp een vrolijker en kansrijker bestaan hebben gekregen in hun jonge jaren, wij geloven erin dat een steviger basis waarvandaan zij hun leven kunnen opbouwen lang doorwerkt.

geen honger sdg2

goede gezondheid welzijn - sdg3

verantwoorde consumptie - SDG12

schoonwater - SDG6

geen armoede - sdg1  

Geschiedenis

In 2010 liep Britt met haar vader en stiefmoeder door een dorpje in Zuid-Afrika. Ze liet haar appel vallen. De appel rolde verder in het zand en was helemaal vies.
Vervolgens kwam er een klein meisje aan die de appel op at. Dit was voor Britt een grote shock.

Twee jaar later ging ze weer naar Zuid-Afrika en zag dat er kinderen rondliepen zonder kleren en schoenen en dat mensen woonden in huisjes van karton en plastic.
Britt besefte toen dat zij kinderen in Zuid-Afrika wilde gaan helpen.

Toen ze terugkwam van haar vakantie, begon ze direct met geld inzamelen. Haar eerste actie was autoramen wassen.
Met de eerste €50 was ze zo blij en gemotiveerd en dit was het begin van Stichting Britt Helpt.
Inmiddels heeft ze een veelvoud opgehaald, is winnares van de talentenshow van haar school,
Wereldverbeteraar van het jaar geworden, heeft gesproken op TedX Youth en was genomineerd voor Brabander van het jaar 2015.

Dit heeft ze bereikt dankzij haar doorzettingsvermogen, samen te werken en een goed team om haar heen te verzamelen.


Comité van Aanbeveling

Stichting Britt Helpt heeft een bijzonder Comité van Aanbeveling.
Leden van het Comité van Aanbeveling vervullen belangrijke maatschappelijke posities en dragen Stichting Britt Helpt een warm hart toe.

  • Wie: Bgen. Leanne van den Hoek
  • Functie: Eerste vrouwelijke generaal van Nederland
  • Quote: ‘Enthousiast, energiek en vastberaden om jongeren in Zuid Afrika een beter toekomstperspectief te bieden’
  • Wie: Dhr. Michiel van Veen
  • Functie: Burgemeester van Gemert-Bakel, de woonplaats van Britt van Berkel
  • Quote: ‘Kinderen een mooie toekomst geven, wat mooi dat dat kan vanuit Gemert-Bakel!’

Erelid en Oprichter

Britt van Berkel

Erelid en Founder

Britt van Berkel, geboren op 22 september 1998. Toen ik 12 jaar was besefte ik dat ik iets voor kinderen in Zuid-Afrika wilde doen omdat ik zag hoe mensen daar leefden. Ik begon al snel met geld inzamelen door allerlei acties zoals cupcakes bakken, koekjes bakken, auto’s wassen, honden uitlaten, op markten staan en nog veel meer. Ik heb mijn passie gevonden en dat is het verbeteren van onderwijs in Zuid-Afrika.

Inmiddels ben ik uitgeroepen tot Wereldverbeteraar van het Jaar 2015, heb ik op TedX Youth gesproken en ben ik genomineerd tot Brabander van het Jaar 2015. Ik studeer International Business and Management Studies. Het is mijn droom de Stichting ooit zo ver uit te bouwen, dat ik er mijn werk van kan maken. Vanuit mijn positie als erelid en founder zet ik mij in om de stichting zoveel mogelijk bekendheid te geven.


Bestuur

Jordie van Berkel-Schoonen
Voorzitter

Jordie van Berkel-Schoonen, geboren op 23 juli 1975. Ik ben oprichter en eigenaar van F-Fort B.V., interim- en projectmanagement op gebied van duurzame veranderingen bij grote organisaties, werkend vanuit de vakgebieden inkoop en facilitair management. We werken landelijk bij grote klanten. Waar ik dagelijks mee te maken heb, is hoe lastig het is om op betekenisvolle manier verbeteringen te realiseren. Daarbij is het cruciaal altijd uit te gaan van de context en de mogelijkheden, zonder zelf hieraan invulling te geven. Dat is niet altijd eenvoudig. In Afrika geldt dat eens te meer. Het leven, de behoeften en de mogelijkheden zijn daar zo verschillend van de onze. Het is een uitdaging en het intrigeert me, hoe op een duurzame manier de toekomst van kinderen in een zeer kansarm gebied te verbeteren, waar zonder hulp minimaal 40% anders werkeloos wordt, in criminaliteit of prostitutie belandt. Ik bof dat ik de stiefmama van Britt ben sinds haar zevende. Samen met Britt hebben mijn man en ik inmiddels een groot aantal Afrika reizen gemaakt en ontzettend bijzondere dingen beleefd met vele hoogtepunten. Het ondersteunen van een maatschappelijk verantwoord doel biedt mij veel voldoening naast mijn dagdagelijkse werkzaamheden. Ook vind ik het bijzonder om een drijvende kracht te mogen zijn in de begeleiding en doorontwikkeling van deze prachtige Stichting.

Toine van Ooijen
Secretaris

Antoine van Ooijen, geboren op 23 augustus 1961, 34 jaar getrouwd met Elly en 2 geweldige kids van 32 en 31 jaar met aanhang en 3 kleinkinderen en een 4e op komst. Sinds 1983 heb ik gewerkt bij de Genie van de Koninklijke Landmacht, sinds september 2020 ben ik met FLO en werk nog 20 uur bij Defensie op projectbasis. Naast mijn reguliere werkzaamheden ben ik 25 jaar secretaris van de vereniging van Genie onderofficieren geweest, hiermee ben ik op 2 oktober 2020 gestopt. Na de warme verhalen en belevenissen van mijn collega en vader van Britt ben ik enthousiast geworden over de wijze hoe Britt als jong meisje zich inzette voor de verbetering van de ontwikkeling en toekomst van de Zuid-Afrikaanse kinderen. Zelf hebben Elly en ik dit kunnen ervaren toen we in 2015 een rondreis maakten door Zuid-Afrika. Bij het professionaliseren van het bestuur van de Stichting Britt Helpt is mij gevraagd de functie van secretaris te bekleden. Daar heb ik positief op gereageerd, ik hoop met mijn bijdrage een steun te zijn in het verwezenlijken van een droom die gestart is bij een meisje van 12 jaar en bij het verder uitbouwen van de stichting die daarmee recht doet aan de quote van Nelson Mandela:
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’.


Peter Kivits
Penningmeester

Peter Kivits, geboren op 15 januari 1974. Ik werk bij een internationaal onderzoeksbureau en ben verantwoordelijk voor de adviesopdrachten die wij uitvoeren binnen de Nederlandse overheid. In mijn jaren als adviseur is mij één ding duidelijk geworden: het uitdenken en uitwerken van adviezen en daarmee gestalte geven aan verbeteringen in organisatie, in hun dienstverlening en werkwijze staat of valt met gedegen kennis. Zonder de juiste kennis geen mogelijkheid tot groei en verbetering. Kennis bouwt zich over de jaren niet alleen maar op vanuit (eigen) ervaring(en), maar evenzo belangrijk, baseert zich op datgene dat tijdens school, studie en opleidingen geleerd is. Of misschien nog beter: datgene dat ons door anderen is aangereikt om te (gaan) leren. Hierin zit voor mij de essentie van het doel dat Stichting Britt Helpt nastreeft: het aanreiken van kennis door het bieden van de mogelijkheid tot leren. Om uiteindelijk de opgedane kennis in te kunnen zetten in het bouwen aan een toekomst. Een toekomst voor het eigen individu, de gemeenschap en voor een volgende generatie kinderen.
Graag ondersteun ik vanuit mijn kennis en ervaring de Stichting Britt Helpt in het realiseren van haar doelstellingen om zo bij te dragen aan een steeds betere en mooiere wereld.

Maud van Bree
Bestuurslid Opleiding en Ontwikkeling

Maud van Bree, geboren op 17 december 1974.  Sinds 2000 werk ik met veel plezier in het voortgezet onderwijs. Ik ben docente Duits en vanuit deze functie houd ik mij bezig met het vergroten van de kennis en liefde van de leerlingen voor het Duits: de taal en de geschiedenis en cultuur van Duitsland. Naast het lesgeven haal ik veel voldoening uit het begeleiden van leerlingen in verschillende rollen: in het verleden als mentor en schooldecaan, op dit moment als coördinator. Telkens staat de leerling en zijn of haar ontwikkeling centraal. Ieder jaar zie ik trotse jongvolwassenen de school verlaten – klaar voor een nieuwe toekomst vol kansen en uitdagingen. Hoe anders is dit voor de kinderen in Zuid-Afrika. Welke toekomst wacht hen als ze afzwaaien van school? Zijn zij voorbereid op een toekomst? Welke dromen kunnen zij najagen? Het is prachtig dat Stichting Britt Helpt de kinderen en hun leraren van Boithuto zo enorm geholpen heeft met het verbeteren van hun schoolomgeving. Stichting Britt Helpt gaat nu verder kijken naar de toekomst van kinderen en hiervoor plannen ontwikkelen. Ik vind het zeer interessant om me hierin te verdiepen en deze plannen (mede) vorm te geven. Binnen het bestuur van Stichting Britt Helpt ben ik aanspreekpunt als u tips, vragen, opmerkingen of klachten hebt. U bereikt mij via het contactformulier op deze website.


Bert Vliex
bestuurslid
Bert Vliex, geboren op 26 februari 1958. Ruim 40 jaar getrouwd met Wilma, vader van Falco en Scott, respectievelijk 35 en 32 jaar jong, schoonvader van Simone en Denise en trotse opa van Arielle en Orion. Na ruim 41 jaar actief te zijn geweest in diverse functies in zowel publieke en private domein heb ik daarnaast meer dan 25 jaar ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in diverse takken van sport, zoals in onderwijs, het sociale domein, politiek, maar ook in het verenigingsleven. Ik hoop dat ik met de aldus opgedane kennis en ervaring een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de Stichting Britt helpt.

Doelstellingen die ik volledig onderschrijf, waarbij met name het in woord en daad vertalen van duurzaamheid in de praktijk voor mij van groot belang zijn, immers
“Sustainability’s goal is to create possibilities , not to limit options.” De Stichting Britt biedt hiervoor een prima basis.
Binnen de Stichting ben ik het aanspreekpunt rondom WBRT, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.


Afrikaanse Board

Alhoewel geen formele status, hebben we op Boithuto ook een Afrikaanse board opgericht. Hiermee vergroten we de betrokkenheid van de school en borgen we ook als we niet ter plekke zijn de voortgang in het project’

 

Peter Pitsi Molepo (Roepnaam Peter)
Hoofddocent Boithuto

‘Reduce crime through education’Lefaoane Kologano Dinah (roepnaam Dinah)
Onderwijsassistent Boithuto

‘Smooth running of school and for helping learners’


Vrijwilligers

Binnenkort vindt u een overzicht van onze vrijwilligers: wie dit zijn, waarom ze Stichting Britt Helpt steunen, hoe ze dat doen en een foto.


Beleid en Verantwoording

Stichting Britt Helpt is een officieel geregistreerde stichting. We zijn op 04 november 2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder KvK nummer 61952192. Het RSIN /fiscaal nummer is 854563945. De Stichting heeft sinds haar oprichtingsdatum de ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling) status toegewezen gekregen van de Belastingdienst.

De stichting voldoet aan alle voorwaarden die worden gesteld door het CBF en heeft dan ook het CBF keurmerk (erkend goed doel). De stichting heeft integer handelen als kernwaarde in alle activiteiten die we ontplooien. Opmerkingen, vragen of klachten over de handelwijze van Stichting Britt Helpt? Neemt u contact met ons op via het contactformulier!

Stichting Britt Helpt heeft geen winstoogmerk en kent geen beloningsbeleid voor haar bestuurders.

Beleidsplan

In ons laatste beleidsplan hebben we de koppeling gemaakt met de wereldwijd erkende Sustainable Development Goals en we hebben met een Impact-O-Grafic inzichtelijk gemaakt welke impact wij als Stichting afgelopen jaren gerealiseerd hebben. Ook beschrijven we de impact van COVID-19 en wat de stichting verder nodig heeft.

Een transparante verantwoording van onze activiteiten is uiteraard ook terug te lezen in het beleidsplan 2021-2025:

250721 Beleidsplan Stichting Britt Helpt 2021-2025_def_digitiaal

 

Jaarverslagen

Zie hier het inhoudelijke jaarverslag 2020:
Inhoudelijk jaarverslag 2020

Voorgaande jaarverslagen zijn op deze pagina te vinden.

Financiële verantwoording

Zie hier de financiele verantwoording 2020:
Stichting-Britt-Helpt-Jaarrekening-Stichting-RJ640-2020-getekend-door-JvB Financiele verantwoording 2020


Statuten

Oprichtingsakte Stichting Britt Helpt

Partners

Stichting Britt Helpt werkt samen met:

  • F-Fort,
  • Beter Bij Ons,
  • Dr. Knippenberg College