Geschiedenis

In 2010 liep Britt met haar vader en stiefmoeder door een dorpje in Zuid-Afrika. Ze liet haar appel vallen. De appel rolde verder in het zand en was helemaal vies.
Vervolgens kwam er een klein meisje aan die de appel op at. Dit was voor Britt een grote shock.

Twee jaar later ging ze weer naar Zuid-Afrika en zag dat er kinderen rondliepen zonder kleren en schoenen en dat mensen woonden in huisjes van karton en plastic.
Britt besefte toen dat zij kinderen in Zuid-Afrika wilde gaan helpen.

Toen ze terugkwam van haar vakantie, begon ze direct met geld inzamelen. Haar eerste actie was autoramen wassen.
Met de eerste €50 was ze zo blij en gemotiveerd en dit was het begin van Stichting Britt Helpt.
Inmiddels heeft ze een veelvoud opgehaald, is winnares van de talentenshow van haar school,
Wereldverbeteraar van het jaar geworden, heeft gesproken op TedX Youth en was genomineerd voor Brabander van het jaar 2015.

Dit heeft ze bereikt dankzij haar doorzettingsvermogen, samen te werken en een goed team om haar heen te verzamelen.


Missie en Visie

Missie: ‘Stichting Britt Helpt’ verbetert voor kinderen in kansarme gebieden wereldwijd de omstandigheden waarin zij leren en leven met als doel deze kinderen een betere toekomst te bieden

Visie: ‘Stichting Britt Helpt’ verbetert de leer- en leefomstandigheden van kinderen, en stimuleert de betreffende leefgemeenschappen zodat zij de geboden kansen zo optimaal mogelijk onderhouden en kinderen zich blijvend (kunnen) ontwikkelen.

Zoals Nelson Mandela ooit zei: ‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’.

 Wat doen wij?

Op dit moment steunt Stichting Britt Helpt de Boithuto school in Swartwater. Dit is een arme plattelandsschool met bijbehorende kostschool. Op Boithuto zitten 172 kinderen in de leeftijd van 4 tot 22 jaar, komende uit een omtrek van 150 kilometer. De school kan nauwelijks op regeringssteun rekenen, omdat de regering weinig prioriteit geeft aan kleine plattelandsscholen.

Naast het ondersteunen van de Boithuto school heeft de Stichting twee nieuwe projecten opgestart en (deels) gerealiseerd. Het eerste project is het kinderdagverblijf Motlopi, dat niet meer was dan een hutje met golfplaten dak. Inmiddels is het een solide, stenen gebouw met sanitair, keuken en verblijfsruimte. Het is er vele malen koeler en aangenamer dan in de eerdere situatie, waardoor er meer kindjes opgenomen kunnen worden. En meer kinderen in de kinderopvang betekent voor grotere kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan omdat ze niet meer hoeven op te passen.

Een derde project is in ontwikkeling: Het realiseren van hostelfaciliteiten bij de basisschool van Mosima zodat kinderen die ver weg wonen of geen ouders/verzorgers hebben toch naar school kunnen en een veilig thuis hebben. Deze school wil nieuwe leerlingen aantrekken, en daarvoor is het hostel onontbeerlijk. Op dit moment zijn er bedden geplaatst in bestaande bebouwing, maar de plannen zullen stapsgewijs ontwikkelen richting nieuwbouw met sanitaire voorzieningen.


Comité van Aanbeveling

Stichting Britt Helpt heeft een bijzonder Comité van Aanbeveling.
Leden van het Comité van Aanbeveling vervullen belangrijke maatschappelijke posities en dragen Stichting Britt Helpt een warm hart toe.

 • Wie: Bgen. Leanne van den Hoek
 • Functie: Eerste vrouwelijke generaal van Nederland
 • Quote: ‘Enthousiast, energiek en vastberaden om jongeren in Zuid Afrika een beter toekomstperspectief te bieden’
 • Wie: Leoni Janssen
 • Functie: Acteur, onder andere show ‘Mama Africa’
 • Quote: ‘Wat een prachtig ideaal en wat een leuke vrouw.’
 • Wie: Dhr. Michiel van Veen
 • Functie: Burgemeester van Gemert-Bakel, de woonplaats van Britt van Berkel
 • Quote: ‘Kinderen een mooie toekomst geven, wat mooi dat dat kan vanuit Gemert-Bakel!’

Erelid en Oprichter

Britt van Berkel

Erelid en Founder

Britt van Berkel, geboren op 22 september 1998. Toen ik 12 jaar was besefte ik dat ik iets voor kinderen in Zuid-Afrika wilde doen omdat ik zag hoe mensen daar leefden. Ik begon al snel met geld inzamelen door allerlei acties zoals cupcakes bakken, koekjes bakken, auto’s wassen, honden uitlaten, op markten staan en nog veel meer. Ik heb mijn passie gevonden en dat is het verbeteren van onderwijs in Zuid-Afrika.

Inmiddels ben ik uitgeroepen tot Wereldverbeteraar van het Jaar 2015, heb ik op TedX Youth gesproken en ben ik genomineerd tot Brabander van het Jaar 2015. Ik studeer International Business and Management Studies. Het is mijn droom de Stichting ooit zo ver uit te bouwen, dat ik er mijn werk van kan maken. Vanuit mijn positie als erelid en founder zet ik mij in om de stichting zoveel mogelijk bekendheid te geven.


Bestuur

Jordie van Berkel-Schoonen
Voorzitter

Jordie van Berkel-Schoonen, geboren op 23 juli 1975. Ik ben oprichter en eigenaar van F-Fort B.V., interim- en projectmanagement op gebied van duurzame veranderingen bij grote bedrijven, werkend vanuit de vakgebieden inkoop en facilitair management. We zijn een netwerkorganisatie die landelijk werkt bij grote klanten. Waar ik dagelijks mee te maken heb, is hoe lastig het is om op betekenisvolle manier verbeteringen te realiseren. Daarbij is het cruciaal altijd uit te gaan van de context en de mogelijkheden, zonder zelf hieraan invulling te geven. Dat is niet altijd eenvoudig. In Afrika geldt dat eens te meer. Het leven, de behoeften en de mogelijkheden zijn daar zo verschillend van de onze. Het is een uitdaging en het integreert me, hoe op een duurzame manier de toekomst van kinderen in een zeer kansarm gebied te verbeteren, waar zonder hulp minimaal 40% anders werkeloos wordt, in criminaliteit of prostitutie belandt. Ik bof dat ik de stiefmama van Britt ben sinds haar 7e. Samen met Britt hebben mijn man en ik inmiddels een groot aantal Afrika reizen gemaakt en ontzettend bijzondere dingen beleefd met hoogtepunten in 2014, 2015, 2016 en 2017. Het ondersteunen van een maatschappelijk verantwoord doel biedt mij veel voldoening naast mijn dagdagelijkse werkzaamheden. Ook vind ik het bijzonder om een drijvende kracht te mogen zijn in de begeleiding en doorontwikkeling van deze prachtige Stichting.

Toine van Ooijen
Secretaris

Antoine van Ooijen, geboren op 23 augustus 1961, 32 jaar getrouwd met Elly en 2 geweldige kids van 28 en 30 jaar met aanhang en 2 kleinkinderen. Sinds 1983 werk ik bij de Genie van de Koninklijke Landmacht waar ik in mijn laatste functie als instructeur, planner en begeleider bezig ben. Naast mijn reguliere werkzaamheden ben ik al bijna 25 jaar secretaris van de vereniging van Genie onderofficieren. Na de warme verhalen en belevenissen van mijn collega en vader van Britt ben ik enthousiast geworden over de wijze hoe Britt als jong meisje zich inzette voor de verbetering van de ontwikkeling en toekomst van de Zuid-Afrikaanse kinderen. Zelf hebben Elly en ik dit kunnen ervaren toen we in 2015 een rondreis maakten door Zuid-Afrika. Bij het professionaliseren van het bestuur van de Stichting Britt Helpt is mij gevraagd de functie van secretaris te bekleden. Daar heb ik positief op gereageerd, ik hoop met mijn bijdrage een steun te zijn in het verwezenlijken van een droom die gestart is bij een meisje van 12 jaar en bij het verder uitbouwen van de stichting die daarmee recht doet aan de quote van Nelson Mandela:
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’.


Peter Kivits
Penningmeester

Peter Kivits, geboren op 15 januari 1974. Ik werk bij een internationaal onderzoeksbureau en ben verantwoordelijk voor de adviesopdrachten die wij uitvoeren binnen de Nederlandse overheid. In mijn jaren als adviseur is mij één ding duidelijk geworden: het uitdenken en uitwerken van adviezen en daarmee gestalte geven aan verbeteringen in organisatie, in hun dienstverlening en werkwijze staat of valt met gedegen kennis. Zonder de juiste kennis geen mogelijkheid tot groei en verbetering. Kennis bouwt zich over de jaren niet alleen maar op vanuit (eigen) ervaring(en), maar evenzo belangrijk, baseert zich op datgene dat tijdens school, studie en opleidingen geleerd is. Of misschien nog beter: datgene dat ons door anderen is aangereikt om te (gaan) leren. Hierin zit voor mij de essentie van het doel dat Stichting Britt Helpt nastreeft: het aanreiken van kennis door het bieden van de mogelijkheid tot leren. Om uiteindelijk de opgedane kennis in te kunnen zetten in het bouwen aan een toekomst. Een toekomst voor het eigen individu, de gemeenschap en voor een volgende generatie kinderen.
Graag ondersteun ik vanuit mijn kennis en ervaring de Stichting Britt Helpt in het realiseren van haar doelstellingen om zo bij te dragen aan een steeds betere en mooiere wereld.

Maud van Bree
Bestuurslid Opleiding en Ontwikkeling

Maud van Bree, geboren op 17 december 1974.  Sinds 2000 werk ik met veel plezier in het voortgezet onderwijs. Ik ben docente Duits en vanuit deze functie houd ik mij bezig met het vergroten van de kennis en liefde van de leerlingen voor het Duits: de taal en de geschiedenis en cultuur van Duitsland. Naast het lesgeven haal ik veel voldoening uit het begeleiden van leerlingen in verschillende rollen: in het verleden als mentor en schooldecaan, op dit moment als coördinator. Telkens staat de leerling en zijn of haar ontwikkeling centraal. Ieder jaar zie ik trotse jongvolwassenen de school verlaten – klaar voor een nieuwe toekomst vol kansen en uitdagingen. Hoe anders is dit voor de kinderen in Zuid-Afrika. Welke toekomst wacht hen als ze afzwaaien van school? Zijn zij voorbereid op een toekomst? Welke dromen kunnen zij najagen? Het is prachtig dat Stichting Britt Helpt de kinderen en hun leraren van Boithuto zo enorm geholpen heeft met het verbeteren van hun schoolomgeving. Stichting Britt Helpt gaat nu verder kijken naar de toekomst van kinderen en hiervoor plannen ontwikkelen. Ik vind het zeer interessant om me hierin te verdiepen en deze plannen (mede) vorm te geven.


Bert Vliex
bestuurslid
Bert Vliex, geboren op 26 februari 1958. Ruim 40 jaar getrouwd met Wilma, vader van Falco en Scott, respectievelijk 35 en 32 jaar jong, schoonvader van Simone en Denise en trotse opa van Arielle en Orion. Na ruim 41 jaar actief te zijn geweest in diverse functies in zowel publieke en private domein heb ik daarnaast meer dan 25 jaar ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in diverse takken van sport, zoals in onderwijs, het sociale domein, politiek, maar ook in het verenigingsleven. Ik hoop dat ik met de aldus opgedane kennis en ervaring een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de Stichting Britt helpt.

Doelstellingen die ik volledig onderschrijf, waarbij met name het in woord en daad vertalen van duurzaamheid in de praktijk voor mij van groot belang zijn, immers
“Sustainability’s goal is to create possibilities , not to limit options. De Stichting Britt biedt hiervoor een prima basis.


Afrikaanse Board

Alhoewel geen formele status, hebben we op Boithuto ook een Afrikaanse board opgericht. Hiermee vergroten we de betrokkenheid van de school en borgen we ook als we niet ter plekke zijn de voortgang in het project’

 

 

Peter Pitsi Molepo (Roepnaam Peter)
Hoofddocent Boithuto

‘Reduce crime through education’


 

Joseph Molobi
Docent Boithuto

‘The vision to see that every child through education realises his/her potential in life and contribute meaningful and positively to human kind, community and society at large and that every child must be spiritually, physically and intellectually grow towards maturity.’

 

Lefaoane Kologano Dinah (roepnaam Dinah)
Onderwijsassistent Boithuto

‘Smooth running of school and for helping learners’


 

Salome Refelwe Mutepe (roepnaam Fife)
Leerling Boithuto

‘I would love to help charity’


Vrijwilligers

Binnenkort vindt u een overzicht van onze vrijwilligers: wie dit zijn, waarom ze Stichting Britt Helpt steunen, hoe ze dat doen en een foto.


Beleid en Verantwoording

Stichting Britt Helpt is een officieel geregistreerde stichting. We zijn op 04 november 2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder KvK nummer 61952192. Het RSIN /fiscaal nummer is 854563945. De Stichting heeft sinds haar oprichtingsdatum de ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling) status toegewezen gekregen van de Belastingdienst.

De stichting voldoet aan alle voorwaarden die worden gesteld door het CBF en heeft dan ook het CBF keurmerk (erkend goed doel).

Stichting Britt Helpt heeft geen winstoogmerk en kent geen beloningsbeleid voor haar bestuurders.

Beleidsplan

Een transparante verantwoording van onze activiteiten is terug te lezen in het beleidsplan 2019-2022:
20190623_JB_Beleidsplan Stichting Britt Helpt 2019-2023

beleidsplan 2018-2022:
Beleidsplan Stichting Britt Helpt 2018-2022

Jaarverslagen

Ze hier het inhoudelijke jaarverslag 2018:
Inhoudelijke jaarverslag 2018

Voorgaande jaarverslagen zijn op deze pagina te vinden.

Financiele verantwoording

Ze hier de financiele verantwoording 2018:

Financiele verantwoording 2018_01

Jaarverslagen


Statuten

Oprichtingsakte Stichting Britt Helpt

Partners

Stichting Britt Helpt heeft zich aangesloten bij “Gemert Een Bron Voor Anderen”. Onder deze naam hebben verschillende goede doelen zich verenigd die actief zijn in Gemert en omgeving. Want samen sta je sterker en samen kun je meer bereiken dan alleen. Alle aangesloten organisaties worden volledig gedraaid door vrijwilligers. U vindt alle goede doelen van Gemert een bron voor anderen ieder jaar terug in de derde week van september op Gemert Mert.

Meer informatie is te vinden op www.gemerteenbronvooranderen.nl


Vrienden

Vrienden van Stichting Britt Helpt zijn bedrijven en/of organisaties die Stichting Britt Helpt geregeld steunen.

F-Fort

 • Wat doet F-Fort?
  F-Fort levert advies- en managementoplossingen voor verbetertrajecten binnen Facilitair Management en Inkoop. Wat F-Fort bijzonder maakt is haar implementatiekracht die garant staat voor concrete en duurzame resultaatsverbetering.
 • Waarom Stichting Britt Helpt steunen?
  F-Fort steunt Stichting Britt Helpt allereerst vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar bovenal vanuit het voelen van verbondenheid met de enorme passie en drive achter de Stichting. Deze Stichting praat niet alleen, maar doet ook echt!
 • Hoe steunt F-Fort Stichting Britt Helpt?
  F-Fort sponsort Stichting Britt Helpt met advies, vergroten van hun netwerk, drukwerk, t-shirts, ter beschikking stellen van hun locatie voor bestuursvergaderingen en andere praktische zaken.