Hieronder is te lezen hoe Stichting Britt Helpt omgaat met aan ons verstrekte gegevens.

Stichting Britt Helpt respecteert uw privacy
Stichting Britt Helpt respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom leggen wij uw gegevens vast?
Als u aan Stichting Britt Helpt doneert, vrijwilligerswerk voor ons doet, onze nieuwsbrief ontvangt of op een andere manier contact hebt met ons, leggen wij gegevens vast. Die hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie die u met ons aangaat.

Welke gegevens leggen wij vast?
Voor het versturen van de nieuwsbrief is dat: uw naam en e-mailadres.

Bij het ontvangen van donaties zijn dat: uw naam en het bedrag dat u gedoneerd heeft.

Krijgen derden deze gegevens ook?
Wij verstrekken gegevens nooit aan derden.

Waarom sturen we u mail?
Verbondenheid vinden we heel belangrijk, daarom zorgen we ervoor dat iedereen zich bij ons betrokken voelt. Dat doen we onder andere via de nieuwsbrieven die wij via mail versturen. En we delen natuurlijk ook graag hoeveel we samen voor elkaar kunnen krijgen en hoe blij we zijn met elke gift, actie en meer.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails via een berichtje aan ons mailadres: info@britthelpt.com.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Wij bewaren uw gegevens zolang uw relatie met ons voortduurt. Na die termijn en de wettelijke bewaartermijnen voor donateursgegevens worden uw gegevens door ons verwijderd.

Wat zijn uw rechten?
U kunt een verzoek tot inzage of correctie van uw gegevens aan ons sturen. In sommige gevallen kunt u ons verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk voor zover wij nog aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaartermijnen voor donateurgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Stichting Stichting Britt Helpt
Tereyken 24
5425 PJ De Mortel
info@britthelpt.com, t.a.v. Maud van Bree

Hoe zit het met de links naar Social Media?
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf, die onder meer cookies plaatst. Lees de privacy statements van deze sociale media om te zien wat zij doen met uw persoonsgegevens.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Check daarom op onze website altijd de meest recente versie.

Heeft u nog vragen?
Stel ze via info@britthelpt.com t.a.v. Maud van Bree en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!