Zie hier het inhoudelijke jaarverslag 2020:
Inhoudelijk jaarverslag 2020

Zie hier de financiele verantwoording 2020:
Stichting-Britt-Helpt-Jaarrekening-Stichting-RJ640-2020-getekend-door-JvB

Zie hier het inhoudelijke jaarverslag 2019:
Inhoudelijk jaarverslag 2019

Zie hier de financiele verantwoording 2019:
Stichting-Britt-Helpt-Jaarrekening-Stichting-RJ640-2019

Financiele verantwoording 2019

Zie hier het inhoudelijke jaarverslag 2018:
Inhoudelijke jaarverslag 2018

Financiele verantwoording 2018_01

Zie hier het inhoudelijke jaarverslag 2017:
Financielejaarverslag 2017

Zie hier de financiële verantwoording over het boekjaar 2017:
Financiële verantwoording boekjaar 2017

Zie hier de financiële verantwoording over het boekjaar 2016:
Financiële verantwoording boekjaar 2016

Balans, Staat van baten en lasten en toelichting gecombineerd boekjaar 2014_2015:
Balans, Staat van baten en lasten en toelichting gecombineerd boekjaar 2014_2015